Praktisk information

 

  • De flesta kartappar hittar hit. Adressen du ska söka på är By 12, Östra Ämtervik.

 

  • Innan ditt första besök för året ska stoet registreras i språngrulla. Vi vill också ha blanketten Anmälan till betäckning undertecknad av dig. Den skriver ut och tar med vid första besöket (om du inte har möjlighet att skriva ut finns den också på plats).

 

  • Vi har drop in kvällstid (19.00 – 20.30) tisdag, torsdag och söndag. Var beredd på att du kan få vänta en stund på din tur.

 

  • Parkera helst längs långsidan på stallet och inte framför ingången på kortsidan.

 

  • Under tiden du väntar på din tur bjuder vi på kaffe – är det dåligt väder finns det innanför dörren på framsidan. Toalett finns också här.

 

  • Vi vill bara ha en häst i taget vid undersökning. Detta innebär också att endast de människor som hör till hästen närvarar i stallet. Lugn och ro är viktigt.

 

  • Om du ska lämna ditt sto här ska hon vara träckprovad och/eller avmaskad under våren/sommaren. Hon får inte vara skodd bak. Inga kända smittor får förekomma i ert hemmastall.

 

  • Du lämnar din häst på egen risk. Vi har naturligtvis en ansvarsförsäkring om olyckan skulle vara framme men det är hästägarens ansvar att hålla hästen försäkrad.